Ansambli

Naše društvo poseduje četiri ansambla. Dečiji, srednji, izvođački i veteranski ansambl. Pored toga imamo i aktivnu mušku pevačku grupu, koja je sastavljena od igrača iz izvođačkog ansambla. Saznajte više o našim ansamblima: