Željko Radovančević
Predsednik

Aleksandar Čubranović
Potpredsednik

Branka Arbutina
Sekretarica

Marko Samac
Blagajnik

Ivana Milanović

Miodrag Cvetković

Dragan Jović

Ivan Ristović